På förmiddagen den 3 april sätter vi ett speciellt fokus på Örebro missionsskola. Alltifrån dess första klass 1908 till idag har skolan fyllt en viktig funktion för att utrusta eleverna till tjänst för Gud. Och redan från första året var även kvinnor välkomna till utbildningen! 

I gudstjänsten kl. 11 denna dag möter vi en nutida version av missionsskoleelever som leder mötet och medverkar på olika sätt. Predikar gör skolans rektor sedan i fjol, Niklas Holmefur, som har personliga erfarenheter av både missionsarbete (i Thailand) och den akademiska världen.

Vi firar också nattvard, och det blir offergång till församlingskassan (dvs. vi går fram och lägger våra gåvor i korgar längst fram i kyrkan). Välkommen att vara med och satsa litet extra denna gång! Som vanligt går det bra att lämna utländsk valuta, utgångna sedlar och guldföremål i insamlingskorgarna.