Ansvarsområden:
• Musiklivet i församlingen
• Arbete kring lovsång och kör
• Uppmuntra församlingsmedlemmars egna initiativ inom området musik