Ansvarsområden:
• Verksamhet för ungdom
• Pastorala handlingar