Ansvarsområden:
• Driva barnens frågor i församlingen
• Verksamheter för barn
• Småbarnsmusik
• Familjesatsningar