Ansvarsområden:
• Verksamhet för ungdom
• Inspirera och stötta verksamhet för unga vuxna
• Husgruppsarbete
• Pastorala handlingar, mentorskap