Ansvarsområden:
• Verksamheter för ungdomar
• Pastorala handlingar