Ansvarsområden:
• Övergripande ansvar för församlingens verksamhet
• Personal (exkl. löneadministration)
• Riktning och vision
• Gudstjänst
• Mission
• Omsorgsarbetet (tillsammans med Bert)
• Pastorala handlingar, mentorskap