Ansvarsområden:
• Fastigheten, såväl studentboendet som församlingslokalerna