Ansvarsområden:
• Äldrearbete
• Omsorgsfrågor
• Undervisning