Ansvarsområden:
• Evangelisation (Alpha, Al Massira etc.)
• Öppen kyrka, hjälpsökande
• Bönearbetet
• Omsorgsarbete (tillsammans med Ellen)
• Pastorala handlingar, mentorskap