I våren startar vi en ny mötesplats för undervisning och samtal runt olika teman: Vidare.

Där kommer vi att lyfta olika ämnen som berör trons liv. Nästa tillfället, den 5 mars 18.30, är ämnet “Vad är grejen med Israel?” Gästtalare är Göran Lennartsson, teol. dr, pastor och lärare på STH, Skandinavisk Teologisk Högskola i Uppsala.