Talare: Olof Säll, Ellen Hemström och indienfararna