15:00 Servering
16: 00 Gudstjänst med Rolf Nordström och Korsbandet