”Jag hörde inte och så är jag är lite yr.” – om hörsel och balans hos äldre.

Talare: Professor emeritus/överläkare Claes Möller

Eftermiddagsfika 40:-