Anna Nyström från Sveriges Radio

berättar om sina insatser i bland annat Rwanda och Ukraina.

Eftermiddagsfika 40:-