Bilder, sånger och berättelser från 1800-talets väckelser till våra dagar med Willy Swahn och Sten Bäckman.
Eftermiddagsfika

page2image36116784

page2image36118032