Hoppfulla toner från Bach till Benny Andersson med Maria Augustsson Backman, sång, och Erik Oldberg, piano.

Adventskaffe.