Gästtalare och sångare: Håkan Isacsson.

Eftermiddagsfika 40:-