page2image36121568

Om hopp, sjukhuskyrkan och alla oss andra.
Besök av sjukhuspastor Jonas Lundkvist
Eftermiddagsfika