Talare: Dhana Lama, Nepal och Maria Finnevidsson, EFK
Sång o musik: Sven Brengesjö, Kristoffer Sjöberg m.fl.
Barnens gudstjänst
English translation available