Predikan: Hans Lindstrand
Sång o musik: Edvin Ingberg m.fl.

Barnens gudstjänst Skatten och After 9