En kväll då en aktuell fråga får belysas utifrån Bibeln och kristen tradition.

Föreläsare: Fredrik Wenell, ledarskribent på tidningen DAGEN och lärare vid ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi.