Predikan: Anton F<gerstedt
Sång o musik: Ida Hammarbacken
Mötesledning: Ellen Hemström