Predikan: Anna-Maria Jonsson
Sång o musik: Jarl Furingsten, Stina Lindberg m.fl.
OBS: Inga separata barngudstjänster denna söndag pga. höstlovet
English translation available at 9.30