Predikan: Isak Spjuth
Sång o musik: Sven Brengesjö, Kristoffer Sjöberg m.fl.
Separata barngudstjänster 9.30 och 11
English translation available at 9.30