Predikan: Anders Sundström
Sång o musik: Mattias Frändå, Ida Hammarbacken m.fl.
Nattvard
English translation available 9.30 a.m.