Predikan: Ellen Hemström
Sång o musik: Olof Säll m.fl.
Separata barngudstjänster 9.30 och 11
English translation available 09.30 a.m.