Predikan: Jonas Lundqvist
Sång o musik: Eva Nilzon m.fl.
Separata barngudstjänster 9.30 och 11
English translation available at 9.30