Predikan: Isak Spjuth
Sång o musik: 9.30 Musiklekis och barnkören 11.00 och 12.30 Soul Children
Separat barngudstjänst 11.00
English translation available at 9.30