Predikan: Anders Sundström
Sång o musik: Therése Hovlund m.fl.
(Ingen barnens gudstjänst pga. sportlovet)
English translation available