Predikan: Ellen Hemström
Sång o musik: Edvin Ingberg m.fl.
Barnens gudstjänst i Bollhallen.

Vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro