Predikan: Isak Spjuth

Vårterminsstart för Barnens gudstjänst.