Predikan: Anders Sundström (English translation available)
Sång o musik: Lovsångsteam m.fl.
Barnens gudstjänst