Predikan: Anders Sundström
Sång o musik: Jakob Hemström m.fl.
Barnens gudstjänst
English translation available