Predikan: Anders Sundström
Sång o musik:Håkan Ellehammer m. band + Under Construction m.fl.
Barnens gudstjänst
English translation available