Predikan: Bert Ingelsten
Sång o musik: Lovisa Ellehammer och Linnea Sundström