Predikan: Anders Sundström
Sång o musik: Stina Lindberg m.fl.
Barnens gudstjänst
English translation available