Predikan: Linalie Newman
Sång o musik: Sven Brengesjö, Kristoffer Sjöberg m.fl.
Barnens gudstjänst
English translation available