Predikan: Isak Spjuth
Sång o musik: Kristoffer Sjöberg, Sven Brengesjö m.fl.
Barnens gudstjänst
English translation available