Predikan: Sara Hjalmarsson
Sång o musik: Sven Brengesjö och Kristoffer Sjöberg m.fl.
Barnens gudstjänst

Livesänds på vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro