Predikan: Hans Lindstrand
Sång o musik: Julia Hemström m.fl.
Barnens gudstjänst

Livesänds på vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro