Medverkan från ALT (f.d. missionsskolan)
Predikan: Ludvig Nyman
Sång o musik: Olof Säll m.fl.
Barnens gudstjänst
English translation available