Predikan: Anton Fagerstedt
Sång o musik: Evelina Erlandsson med team
Mötesledning: Hanna Blom
Barnens gudstjänst

Livesänds på vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro