Predikan: Ellen Hemström
Sång o musik: Ida Hammarbacken med team
Mötesledning: Marie Larsson
Barnens gudstjänst

Vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro