Predikan: Anders Sundström
Sång o musik: Lovisa Ellehammer m.fl.
Barnens gudstjänst
English translation available