Predikan: Anders Sundström (English translation available)
Sång o musik: Therése Hovlund, Daniel Fält m.fl.
Barnens gudstjänst