Predikant: Bert Ingelsten
Sång o musik: Bengt Johansson med team
Mötesledare: Henrik Wenell
Barnens gudstjänst

Livesänds på vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro