Predikan: Lars Johansson
Sång o musik: Sven Brengesjö med team
Mötesledning: Ellen Hemström

Livesänds på vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro