Predikan: Johanna Björkman
Sång o musik: Festivalkören
English translation available