Predikan: Rebecka Wiberg (English translation available)
Sång o musik: Elever från bibelskolan
Höststart för Barnens gudstjänst